นักศึกษาทุนพระราชทาน

นางสาวกิมเสียง สือ นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นผู้แทนนักศึกษากัมพูชาที่ได้รับทุนพระราชทาน ฯ ที่ศึกษาในประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา) ถวายธูปเทียนแพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นายอิม สิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการ สอศ. ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าเฝ้าโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ อาคารชัยพัฒนา (อาคารห้องสมุดส่วนพระองค์ชั้นล่าง) สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s